Thu19092019

Poslednje izmene06:59:53 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Nikola Rosić

  • PDF
Asistent (Matematika, 1961-1977)

Nikola_Rosic_1Prof. dr Nikola Rosić je rođen 1932. godine u Kragujevcu. U rodnom gradu  je završio osnovnu školu, Prvu mušku  realnu gimnaziju i Višu pedagošku školu – Odsek matematika- fizika. Završio je Prirodno- matematički fakultet u Beogradu, smer Teorijska matematika sa primenama. Nakon toga, 1961. godine, izabran je za asistenta za predmet Matematika na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.

Godine 1977. prelazi u Institut za matematiku na Prirodno- matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Nikola_RosicDoktorsku disertaciju pod naslovom „Adjungovana diferencijalna jednačina i njene osobine“ odbranio je na Prirodno- matematičkom fakultetu u Kragujevcu 1981. godine. U zvanje docenta izabran je 1981. godine, a 1988. u zvanje  vanrednog profesora. Naučna oblast istraživanja kojom se bavio prof. dr Nikola Rosić bila je Matematička i numerička analiza, posebno Teorija običnih diferencijalnih jednačina. Rezultate svojih istraživanja objavio je u preko 30 nacionalnih naučnih časopisa. Objavio je veći broj stručnih radova (neki od njih su: „Jedan prilog Njutnovoj metodi za približno rešavanje jednačina“, „Sinteza kinematičkih parametara mehanizma“, „Prilog integraciji racionalno razlomljenih funkcija“, „Primena bilinearnih funkcija na integraciji racionalne funkcije“, „Jedan dokaz stava o težišnim linijama trougla“ )  i učestvovao na mnogim naučnim konferencijama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu predavao je  Diferencijalne jednačine, za studente  matematike i Matematiku 1, za studente fizike. Autor je nekoliko udžbenika i autorizovanih skripti. Bio je upravnik Instituta za matematiku i informatiku. Otišao je u penziju 1997. godine. Prof. dr Nikola Rosić preminuo je 2008. godine u Kragujevcu.