Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Srboljub Stamenković

  • PDF

Asistent (Fizika, 1965-1977)

                                                                  
Srboljub_StamenkovicDoc. dr Srboljub Stamenković je rođen u  Kormanu, Kragujevac,  1935. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kragujevcu 1954. godine, a Prirodno- matematički fakultet, grupa Fizika, 1959. godine u Beogradu. Magistrirao je 1974. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Kao  stipendista grada Kragujevca radio je u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji od 1960. do 1964. godine.

U visokom školstvu radi od njegovog osnivanja u Kragujevcu. Godine 1960. izabran je za honorarnog, a 1965. za stalnog asistenta za predmet Fizika na Odeljenju Mašinskog  fakulteta u Kragujevcu.

Nekoliko godina kasnije, prešao je na Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu. Tokom rada na ovom fakultetu doktorirao je 1986. godine i biran je u zvanje docenta za predmete Fizika (za studente Mašinskog fakulteta) i Programiranje i računske mašine. Bavio se primenom računara u nastavi i termodinamikom. Autor je oko 15  naučnih i stručnih radova, autor/ koautor tri udžbenika za studente, kao i jedne skripte  za potrebe predmeta koje je predavao. Bio je rukovodilac jednog naučno-istraživačkog projekta iz oblasti automatizacije. Izvodio je nastavu iz predmeta Fizika za studente Mašinskog fakulteta i Više Tehničke škole, Programiranje i računske mašine i Radijaciona fizika za studente fizike PMF-a u Kragujevcu. Bio je upravnik Instituta za fiziku u dva mandata. Dr Srboljub Stamenković je otišao u penziju 2000. godine.