Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Ilija Radosavović

  • PDF

Docent (Osnovi nauke o društvu, 1966-1975)

Rođen je  5. juna 1927. godine u Kučima u Crnoj Gori. Godine 1947. završio je gimnaziju u Titogradu (današnja Podgorica), a 1951. Pravni fakultet u Sarajevu. Od 1951. do 1958. godine radi u Istorijskom institutu SR Crne Gore na Cetinju, a od 1958. do 1964. u Institutu za izučavanje radničkog pokreta u Beogradu. Godine 1957. odbranio je doktorsku tezu na Pravnom fakultetu u Beogradu pod naslovom: „Međunarodno pravni položaj Crne Gore u XIX vijeku“, a 1966. izabran je za docenta za predmet Osnovi nauke o društvu na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Isti predmet predavao je ranije u Gimnaziji i Višoj pedagoškoj školi na Cetinju. Važniji radovi: „NR Albanija -  državno i društveno uređenje“, „Crna Gora i velike sile“, „Međunarodni sindikalni pokret“, „Diplomatija“, „O izvorima međunarodnog prava“, „Rumelijski događaji“, „Ivan Milutinović – političar i pravnik“ i dr. Na Mašinskom fakultetu je radio do 1975. godine.