Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Svetislav Zahar

  • PDF

Asistent (Mašinska obrada, Obrada metala rezanjem, 1967 - 1978)

Docent (Tehnologija mašinogradnje, 1978 - 1988)

Vanredni profesor (Mašine alatke, 1983 - 1993)

Redovni profesor (Mašine alatke, 1993 - 2000)

image451Prof. dr Svetislav Zahar je rođen 15. septembra 1941. godine u Kragujevcu. Godine 1960. završio je Srednju tehničku školu u Kragujevcu, a 1965. Mašinski fakultet u Kragujevcu. Godine 1975, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, odbranio je svoju magistarsku tezu, a dve godine kasnije, 1977, na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, odbranio je doktorsku disertaciju „Analiza procesa odvalnog glodanja“ (mentor prof. dr Branko Ivković) .

Godine 1965. zaposlio se u fabrici Namenske proizvodnje Zavoda Crvena Zastava u Kragujevcu na poslovima tehnologa projektovanja procesa obrade i alata. Aprila 1967. prešao je na Mašinski fakultet u Beogradu, Odeljenje u Kragujevcu, na radno mesto asistenta za predmete Mašinska obrada i Obrada metala rezanjem. Još kao asistent, od 1972. učestvovao je u izvođenju nastave za studente više spreme na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, da bi od 1978., kao doktor tehničkih nauka, ušao u nastavnička zvanja od docenta do redovnog profesora  za predmet Mašine alatke. image528

Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova na nacionalnim i internacionalnim skupovima, u nacionalnim i međunarodnim časopisima, mada je skupove i časopise smatrao pukom formalizacijom jednog naučnika i istraživača. Pravi dokaz o postignutom rezultatu, po njemu, je bio projektovati, konstruisati i napraviti mašinu ili uređaj, uključiti je u eksploataciju i proizvoditi svetski priznate proizvode. Zato je i znao da kaže da su osnovna naučna dostignuća tamo gde je “katedra u fabrici”. Jedno od najvećih ostvarenja saradnje Mašinskog fakulteta sa privredom je proizvodnja prve specijalizovane mašina za vertikalno provlačenje, koju je projektovao dr Svetislav Zahar sa svojim saradnicima i grupom inženjera iz Zavoda Crvena Zastava. Za projekat mašine za unutrašnje i spoljašnje provlačenje, koju su proizvele Zastava Mašine,  prof. dr Svetislav Zahar sa grupom saradnika je dobio Zlatnu medalju na međunarodnom Sajmu alatnih mašina i privrednih dostignuća (BIAM 82) u Zagrebu.

Druga oblast uimage184 kojoj je dr Svetislav Zahar bio izuzetno aktivan bila je primena računara u industriji, kao i razvoj softvera za personalne računare. Prof. dr Zahar je autor i niza univerzitetskih udžbenika i priručnika. U toku svog radnog veka, uglavnom vezanog za Mašinski fakultet u Kragujevcu, bio je učesnik, saradnik ili rukovodilac, većeg broja naučnoistraživačkih projekata finansiranih, najčešće, od strane privrednih organizacija.

Dr Svetislav Zahar, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, je prvi nosilac Oktobarske nagrade grada Kragujevca za naučni rad, nosilac Ordena rada sa Zlatnim vencem, Zlatne plakete sa međunarodnog sajma alatnih mašina, Plakete Mašinskog fakulteta u Kragujevcu itd. Kada se stvaralo i radilo, prof. Zahar je za svoj tim i sebe, znao da kaže: "Provodimo dane i noći nad papirima i projektima; materijalni motiv nas očigledno nije terao na takav rad; mislim da je to moja obaveza  jer doktorska titula ne znači ništa ako se stalno praktično ne dokazuje".