Thu19092019

Poslednje izmene06:59:53 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Milan Mićunović

  • PDF

Asistent (1967 - 1974)

Docent (1974 - 1979)

Vanredni profesor (1979 - 1984)

Redovni profesor (1984 - 2009)

image465Prof. dr Milan Mićunović je rođen 21. aprila 1944. u Čokotinu (opština Medveđa, Srbija). Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1966. godine kao najbolji student generacije (sa prosekom ocena 9,79). Magistrirao je 1971. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao u IFTR PAN, Varšava (Institute of fundamental technological research of Polish Academy of Sciences) odbranivši disertaciju "The geometrical theory of thermoelasticity and continuous distribution of dislocations".

Na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu angažovan je kao asistent 1967. godine, a zatim biran u zvanja docenta (1974), vanrednog profesora (1979) i redovnog profesora (1984). Uže naučne oblasti kojima se prof. mićunović bavio su:  Mehanika i termodinamika kontinuuma - metala i kompozita, Dislokacije, Eksperimentalna i teorijska viskoplastičnost, Nelinearne i stohastičke oscilacije vozila

Objavio je preko sto naučnih radova u međunarodnim, nacionalnim časopisima, image970-1međunarodnim  i nacionalnim kongresima. Bio je rukovodilac 12 naučnoistraživačkih projekata. Autor je pet  knjiga, dve monografije (u Poljskoj i USA) i jednog patenta. Bio je gostujući profesor u USA i Italiji,  urednik časopisa THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, član Naučnog društva Srbije i međunarodnih naučnih udruženja: ISIMM, PSAE, GAMM.       

Dobitnik je nagrade “Rastko Stojanović” za rad Kinetic stress tensor in statistical theory of screw parallel dislocations, na XIV jugoslovenskom kongresu racionalne i primenjene mehanike, u Portorožu 1978.  Na Fakultetu je bio prodekan za nastavu od 1977. do 1979. godine.

Detaljnu stručnu biografiju, uključujući rezultate naučnoistraživačkog rada prof. dr Milana Mićunovića, možete pogledati putem sledećeg linka: Curriculum Vitae>>>