Thu19092019

Poslednje izmene06:59:53 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Dragić Banković

  • PDF

Asistent (Matematika, 1972 - 1978)

Untitled-1Prof. dr Dragić Banković rođen je 1947. godine  u Kragujevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kragujevcu. Diplomirao je (1971), magistrirao (1978) i doktorirao (1980) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Godine 1987. bio je na usavršavanju na Univerzitetu u Frankfurtu, a 1988. godine na Univerzitetu u Berkliju. Više od deset puta  je bio na studijskim boravcima u Nemačkoj i Belgiji. Od 1970. godine radio je kao profesor u Gimnaziji, a od 1972. do 1978. godine kao asistent na Mašinskom fakultetu uimage478 Kragujevcu.

Od 1978. godine radi na Prirodno- matematičkom fakultetu, najpre kao asistent, od 1981. godine kao docent, od 1988. godine kao vanredni profesor, a od 1996. godine kao redovni profesor. Od 2011. godine je redovni profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Naučno- istraživačkim radom se bavi u oblastima matematičke logike, algebre, statistike, računarskih nauka. Objavio je 47 radova u međunarodnim časopisima, 22 rada u domaćim časopisima i učestvovao je na preko 20 međunarodnih i domaćih konferencija iz matematičke logike, algebre, računarskih nauka, hemije, biologije i medicine. Od 1979. godine je saradnik Matematičkog instituta SANU i neprekidno Je na projektima  Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Dvadest godina se bavi medicinskom statistikom. Radio je statističku obradu podataka za preko 120 istraživača iz zemlje i inostranstva, kao i za farmaceutske firme Roche, Novartis, Takeda i Innotrac. Konsultant je u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Novom Sadu.