Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Mr Ljubica Petrović

  • PDF

Nastavnik francuskog jezika (1975 - 1977)

LjubicaMr Ljubica Petrović rođena je 1939. godine u Kragujevcu. Gimnaziju je završila 1958. godine u Kragujevcu, a na Filološkom fakultetu u BeoLjubica_newgradu, Grupa za francuski jezik i književnost, diplomirala je 1962. godine. Magistrirala je 1990. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Po završetku studija radila je na određeno vreme kao  profesor francuskog jezika u Gimnaziji i osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Kragujevcu. Od 1963. godine radila je u Zavodima „Crvena Zastava“ kao prevodilac za francuski i engleski  jezik do 1972. godine, kada je prešla na  Mašinski Fakultet u Kragujevcu, gde je obavljala poslove sekretara dekana i prevodila stručnu i naučnu literaturu za potrebe nastavnog osoblja. Godine 1977. prelazi na Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, gde je izabrana za predavača za francuski jezik. Mr Ljubica Petrović je bila u radnom odnosu na PMF-u do odlaska u penziju, 1999. godine.  U okviru struke bavila se kontrastivnom lingvistikom i problemima nastave francuskog jezika, nauke i struke. Ima više objavljenih radova i veći broj prevoda iz naučne i stručne literature.  Mr Ljubica Petrović je preminula u Kragujevcu 2010. godine.