Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Ilija Nikolić

  • PDF

Asistent (1975 - 1987)

Docent (1987 - 1993)

Vanredni profesor (1993 - 1999)

Redovni profesor (1999 - 2014)

Ilija_nikolicProf. dr Ilija Nikolić rođen je 19. 06. 1949. u Kragujevu. Diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Doktorirao na Mašinskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija. Uže naučne oblasti kojima se profesor Nikolić bavio su: Dinamika mašina i mehanizama, Industrijska robotika, Automatsko upravljanje, Mehanizmi. Objavio je preko 60 naučnih radova, većinom na engleskom jeziku, u najeminentnijim domaćim i stranim časopisima, kao i na stranim i domaćim naučnim skupovima. Ima objavljene univerzitetske udžbenike i monografiju. Radio je u realizaciji preko dvadeset naučno-istraživačkih projekata: domaćih finansiranih od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine i međunarodnih finansiranih od Američke vlade i Evropske Unije. Mentor je doktorskih, magistarskih, specijalističkih i diplomskih radova, član više komisija za odbranu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova na Mašinskim fakultetima u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Član je predsedništva SAUM-a (Društva za Automatsko Upravljanje Srbije) i Jugoslovenskog društva za mehaniku. Bio je član organizacionih odbora ili učestvovao u pripremi brojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

Detaljnu stručnu biografiju, uključujući rezultate naučnoistraživačkog rada prof. dr Ilije Nikolića, možete pogledati putem sledećeg linka: Curriculum Vitae>>>