Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Dušan Vukelja

  • PDF

Vanredni profesor (1973 - 1978)

Redovni profesor (1978 - 1996)

image447Prof. dr Dušan Vukelja rođen je 30. juna 1931. godine u Slabinju, opština Kostajnica, Hrvatska. Školovanje je započeo u rodnom Slabinju, gde je završio osnovnu školu. Rat ga je odveo posle kozaračke ofanzive u koncentracioni logor u Staroj Gradiški, odakle se njegovi roditelji nisu vratili, a on je prebačen u logor „Solana“ kod Siska, a zatim na rad kod privatnih lica, odakle beži pred kraj rata u Glinu. Školovanje nastavlja posle rata  u Glini i Čehoslovačkoj, a po povratku završava Srednju tehničku školu u Rijeci, gde i počinje sa radom u preduzeću „Rikard Benčić“. Posle odsluženja vojnog roka zaposlio se u „Soko“ Mostar, gde je radio do odlaska u Zagreb na studije 1958. godine. Iz porodičnih razloga prelazi na Mašinski fakultet u Sarajevu koji završava 1962. godine, nakon čega se vraća u „Soko“ Mostar i radi do 1966. godine. Posle toga prelazi u Beograd i radi u Institutu za alatne mašine i alate.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Temperatursko polje strugarskog noža“ je odbranio na Mašinskom fakultetu  u Beogradu 1969. godine. Još u toku rada u IAMA bio je izabran za docenta Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Na Mašinski fakultet u Kragujevcu dolazi 1973. godine za vanrednog profesora  za predmet Tehnologija mašinogradnje. Godine 1976.  izabran je za redovnog profesora na Mašinskom fakultetu u Mostaru, dok je 1978. godine izabran za redovnog profesora Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.  Objavio je veliki broj naučno-stručnih radova na konferencijama, simpozijumima i u časopisima.  Autor je nekoliko zapaženih knjiga iz oblasti projektovanja alata i pribora, termodinamike rezanja, i optimizacije obradnih procesa. Rukovodio je većim brojem naučno-stručnih projekata u okviru saradnje sa privredom ( Prvi Partizan, Elektrobosna ,  Braća Karić itd.). Bio je mentor velikog broja diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija. Tokom dugogodišnjeg rada na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu dao je evidentan doprinos razvoju fakulteta, a posebno katedre za Proizvodno mašinstvo. Bogato iskustvo stečeno u radu u industriji i kasnije u saradnji sa industrijom prenosio je na niz generacija studenata i postdiplomaca.