Studentski parlament

Mon20022017

Poslednje izmene12:04:16 PM GMT

Back O fakultetu Organizacija fakulteta Studentski parlament

Studentski parlament

  • PDF

Studentski parlament je organ Fakulteta.

Način izbora i broj članova Studentskog parlamenta utvrđuje se opštim aktom Fakulteta.

Studenti su aktivni učesnici u obrazovno-naučnom i naučnoistraživačkom radu Fakulteta i zajedno sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta su odgovorni za rezultate zajedničkog rada.

Studenti imaju pravo i dužnost da na Fakultetu učestvuju u donošenju odluka i utvrđivanju predloga o pitanjima zaštite svojih prava i interesa, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Detaljne informacije>>>

.