Thu19092019

Poslednje izmene06:59:53 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Živomir Petronijević

  • PDF

image452Prof. dr Živomir Petronijević rođen je 25.8.1939. godine u Ljuljacima, Knić. Osnovnu školu završio je u Ljuljacima, a osmogodišnju u Barama. Gimnaziju je završio u Kragujevcu u Drugoj mešovitoj gimnaziji. U svim razredima osnovne i srednje škole bio je odličan učenik. Školske 1958/59. godine upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, na Odsek za tehničku fiziku. Diplomirao je juna 1963. godine.

Posle diplomiranja radio je šest meseci u preduzeću „21. oktobar“ u Kragujevcu u Odeljenju za elktro-razvoj. Posle toga upisao se na poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Automatika. Istovremeno je predavao Elektrotehniku i Fiziku u Brodarsko-brodograditeljskom školskom centru u Beogradu. Iznenada se razboleo u maju 1964. godine i proveo na lečenju preko šest godina.

Od novembra 1970. godine radio u u OOUR „Zastava razvoj“ Zavoda „Crvena zastava“. Radio je godinu i po dana u Odeljenju za standardizaciju, a zatim u Laboratoriji za statička i dinamička ispitivanja. Uporedo je studirao i poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u beogradu, koje je završio u aprilu 1975. godine. Posle toga nastavio je rad na problemima vibracija i buke vozila, kao naučni saradnik. Iz ove oblasti je prijavio doktorsku disertaciju koju je odbranio u decembru 1979. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zatim je izabran za radno mesto višeg naučnog saradnika u OOUR „Zastava razvoj“.

Godine 1980. izabran je za docenta na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu za predmet Elektrotehnika, na određeno vreme sa skraćenim radnim vremenom. Baveći se i dalje problemima buke i vibracije vozila u OOUR „Zastava razvoj“, 1984. godine izabran je na radno mesto naučnog savetnika.

Dr Petronijević se u svom naučnoistraživačkom radu opredelio pre svega za primenjena istraživanja vezana za raznovrsne probleme motornih vozila, a posebno za one koji se odnose na buku i vibracije. Pored rešavanja praktičnih problema, objavio je veći broj zapaženih radova na jugoslovenskim i međunarodnim naučnim skupovima, koji obuhvataju teorijsko-eksperimentalna istraživanja, a rezultati imaju neposrednu praktičnu primenu.

Dr Petronijević je kao rukovodilac i saradnik učestvovao u realizaciji brojnih naučnoistraživačkih projekata, pri čemu su u fokusu istraživanja gotovo uvek bila rešenja koja mogu imati svakodnevnu primenu u praksi.

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu radio je od 1980. godine, sa zvanjem docenta, a od 1991. godine bio je stalno angažovan kao profesor Elektrotehnike.