Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Jelena Petrović

  • PDF
Jelena_Petrovic_01Asistent pripravnik (Mašinski materijali, april - septembar 1982)Jelena_Petrovic_02

Rođena je 9. oktobra 1952. u Kragujevcu. Gimnaziju, prirodno-matematički smer, završila je u Kragujevcu 1971. godine. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, odsek metalurgije, završila je 1978. Završila je i veći broj kurseva: za računare (PJ Informacioni sistemi Zastave), proveru i ocenu sistema kvaliteta (Vojna kontrola kvaliteta) itd. Uže specijalnosti angažovanja su: metalografija, poznavanje materijala i sistem kvaliteta.

Po diplomiranju radi u Centralnoj laboratoriji Zastava automobila u Kragujevcu, od 1978 do 2001. godine, na poslovima mehaničkih i metalografskih ispitivanja i internoj proveri sistema kvaliteta. Od 1978 do 1982. radila je u zvanju asistenta-pripravnika za predmet Mašinski materijali, najpre kao honorarni saradnik, a u periodu april-septembar 1982. i kao stalni saradnik. U istom periodu je radila i na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu kao asistent na predmetu Mašinski materijali.