Sun19052019

Poslednje izmene10:16:15 AM GMT

Konkurs za upis u drugom upisnom roku školske 2018/2019.

  • PDF

01_upisFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje Konkurs za upis u drugom upisnom roku školske 2018/2019. godine na osnovne akademske studije i to na:

Mašinsko inženjerstvo,
Vojnoindustrijsko inženjerstvo,
Automobilsko inženjerstvo,
Urbano inženjerstvo.

U nastavku je tekst Konkursa za upis u drugom upisnom roku>>>

NAPOMENA: Studentima koji su položili prijemni ispit iz matematike na drugim fakultetima priznaju se rezultati prijemnog ispita i mogu se upisati na Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.

Prijavljivanje kandidata vršiće se od 3. do 7. septembra 2018. god. u studentskoj službi, od 10 do 14 časova.

Polaganje prijemnog ispita: 10. septembra 2018. god. u 10 časova.

Upis će se vršiti od 12. do 21. septembra 2018.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS:
1. Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid),
2. Svedočanstva za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid),
3. Očitana lična karta (ili fotokopija),
4. Popunjen prijavni list za željeni studijski program (dobija se na fakultetu, a može se preuzeti i na sajtu: Mašinsko, Urbano, Vojnoindustrijsko, Automobilsko>>>),
5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita - uplatnica za prijavu na konkurs (3000,00 dinara)

Primer popunjene uplatnice>>>

Na prijemni ispit obavezno ponesite ličnu kartu ili pasoš.

Rangiranje se vrši na osnovu:

- ostvarenog uspeha tokom srednjoškolskog obrazovanja (maksimalan brod bodova je 40),

- bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).