Sun16062019

Poslednje izmene05:11:50 AM GMT

Back Servisi Vesti Poslednje vesti Rang liste - produženi junski upisni rok

Rang liste - produženi junski upisni rok

 • PDF

DSC 0292U nastavku su konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit u produženom prvom upisnom roku:

Konačna rang lista_MAŠINSKO INŽENJERSTVO>>>

Konačna rang lista_URBANO INŽENJERSTVO>>>

Upis će se vršiti u sredu, 11. jula 2018. od 10:00 časova, u studentskoj službi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

1. Dva ŠV - 20 obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),

2. indeks (dobija se u Studentskoj službi uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),

3. diploma o stečenom srednjem obrazovanju (original),

4. svedočanstva za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja (originali),

5. očitana lična karta (ili fotokopija),

6. tri fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,

7. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 3000,00 dinara.

 • Žiro račun : 840 - 510666 - 51
 • Primalac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
 • Svrha: Naknada za upis
 • Poziv na broj: 114

8. dokaz o uplati troškova za osiguranje studenata u iznosu od 400,00 dinara.

 • Žiro račun : 840 - 510666 - 51
 • Primalac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
 • Svrha: Osiguranje
 • Poziv na broj: 09

 NAPOMENA: Samofinansirajući studenti prilažu i dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10000,00 dinara:

 • Žiro račun : 840 - 510666 - 51
 • Primalac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
 • Svrha: Prva rata školarine
 • Poziv na broj: 101