Studentski parlament

Wed16012019

Poslednje izmene08:48:33 AM GMT

Back Studentski servis Studentski parlament

Studentski parlament

  • PDF

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove (univerzitet) i visokoškolske jedinice (fakultet), čiji je cilj ostarenje prava i zaštita interesa studenata.
Način izbora i broj članova studentskog parlamenta utvrđuje se opštim aktom visokoškolske ustanove.
U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata Fakulteta inženjerskih nauka, Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove, odnosno visokoškolske jedinice, kao i u organima drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata, u skladu sa statutom ustanove.

Kontakt email Studenskog parlamenta FIN-a: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

image001

Aktivnosti Studentskog parlamenta Fakulteta inženjerskih nauka:
•    Vrši verifikaciju mandata studenata izabranih na izborima;
•     Bira i razrešava predstavnike SP-a u organima fakulteta i univerziteta;
•     Donosi godišnji budžet i plan aktivnosti SP-a;
•     Razmatra pitanja u vezi sa obezbeđenjem  i ocenom kvaliteta nastave, reformom studentskih programa, analizom efikasnosti studiranja, unaprećenje mobilnosti studenata, podsticanje naučno-istraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
•    Osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti SP-a i usvaja njihove izveštaje;
•    Kontroliše rad organizacija koje su u njegovom sastavu;
•    Koordinira aktivnostima studentskih organizacija. Svaka aktivnost mora biti odobrena odnosno prihvaćena na studentskom parlamentu;
•    Razmatra i odobrava zahteve studenata ili grupe studenata za sprovođenje aktivnosti za čiju je realizaciju potrebna podrška SP-a, u skladu sa ciljevima SP-a;
•    Raspoređuje odobrena finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti studenata ili grupe studenataa koji su dužni da nakon sprovođenja aktivnosti podnesu na uvid, radi usvajanja, Parlamentu finansijski izveštaj;
•    Organizuje i podržava studentske stručne i naučne razmene kao i sve druge vidove studentske saradnje sa drugim fakultetima i Univerzitetima;
•    Obavlja druge zadatke i aktivnosti određene zakonom, aktima SP-a;
image003

Biti član Studentskog parlamenta nije samo privilegija već i velika obaveza i odgovornost za kvalitet studija i sadržaj studentskog života na Fakultetu. Član Studentskog parlamenta može biti svaki student Fakulteta inženjerskih nauka koji na demokratskim izborima dobije mandat od studenata svoje godine studija.

Formiranjem Parlamenta studenti su preko svojih izabranika dobili priliku da učestvuju u donošenju svih odluka koje se njih tiču u svim organima fakulteta. Tako, Studentski parlament ima 4 člana u Savetu i 15 članova u Nastavno-naučnom veću Fakulteta. Takođe, Studentski parlament bira studenta prodekana i predstavnike u Studentskom parlamentu Univerziteta u Kragujevcu.

Parlament studenata Fakulteta inženjerskih nauka:

Broj

Prezime i ime

Godina studija

       1.      

Vuković Dušan

Prva

       2.      

Vulović Milica

Prva

       3.      

Petrović Antonija

Prva

       4.      

Opančina Ognjen

Prva

       5.      

Leković Marina

Prva

       6.      

Milivojević Stefan

Prva

       7.      

Orozović Nikola

Druga

       8.      

Milosavljević Bogdan

Druga

       9.      

Ljušić Uroš

Druga

   10.      

Vukadinović Nevena

Druga

   11.      

Kostić Nikola

Druga

   12.      

Pavlović Angelina

Druga

   13.      

Vasilijević Aleksandar

Treća

   14.      

Grebović Tatjana

Treća

   15.      

Veličković Radisav

Treća

   16.      

Dobrisavljević Tijana

Treća

   17.      

Radosavljević Stefan

Treća

   18.      

Aleksić Natalija

Treća

   19.      

Kostić Nikola

Četvrta

   20.      

Raed Atijat

Četvrta

   21.      

Marjanović Bogdan

Četvrta

   22.      

Marković Katarina

Četvrta

   23.      

Jovanović Darko

Četvrta

   24.      

Stevanović Nemanja

Četvrta

   25.      

Živković Jovan

Peta

   26.      

Vukomanović Nenad

Peta

   27.      

Poledica Mirko

Peta

   28.      

Miljković Aleksandar

Peta

   29.      

Mrdalj Lazar

Peta

   30.      

Đurić Stefan

Peta

   31.      

Crnoglavac Nikola

Apsolvent

   32.      

Tašović Ivan 

Apsolvent

 

  33.      

Živković Jelena

Doktorske

   34.      

Radovanović Andreja

Doktorske

   35.      

Banduka Nikola

Doktorske

 

Ime I Prezime

Godina studiranja

Funkcija u SP-u

Email

Nikola Kostić

V

Predsednik

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Katarina Marković

Tatjana  Grebović

V

III

Sekretari

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Natalija Aleksić

IV

Student prodekan

Koorinator resora za studentski standard

 

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Stefan Đurić

V

Koordinator resora za nastavu I nauku

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Bogdan Milosavljević

Ilija Bogdanović

II

II

Koordinatori resoara za sport I rekreaciju

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Nikola Banduka

I - D

Koordinator resora za međ. saradnju

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Aleksandar Vasilijević

IV

Koordinator za infrastrukturu

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Stefan Milivojević

I

Koordinator za IT/ Mediji

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Andreja Milovanović

II

FIN RACING TEAM

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Jovana Đorđević

III

Koordinator resora za kulturu

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
.