Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za obradu metala i tribologiju

Laboratorija za obradu metala i tribologiju

 • PDF

Opremljenost Laboratorije mašinama, uređajima, priborima, mernim lancima i mernom instrumentacijom, savremenim računarskim sistemima i drugim uređajima obezbeđuje istraživanja u velikom broju naučnih disciplina kao što su Obrada metala rezanjem, Mašine alatke, Alati i pribori, Tribologija, Održavanje tehničkih sistema, Projektovanje tehnoloških procesa (CAD/CAM), Metrologija, Prerada plastičnih masa, Nekonvencionalni postupci obrade, Kvalitet i upravljanje kvalitetom proizvoda ... 

Savremeni merni lanci za merenje otpora rezanja (KISTLER) i temperature rezanja (prirodnim i veštackim termoparovima), kompleksnih parametara hrapavosti površina (TAYLOR-HOBSON), parametara habanja reznih alata (mikroskopske i laserske metode), pouzdanosti rada i veka trajanja alata i elemenata mašina, uređaja i mehanizama (modelska ispitivanja na tribometrima), sa potpunom računarskom podrškom, stvaraju neophodne uslove za realizaciju velikog broja programa istraživanja. 

ImageImage

Univerzalni merni mikroskop i Piezoelektrični dinamometar za merenje otpora rezanja KISTLER 

Image
Detalj iz LOMT-a
Image
Mašina za unutrašnje provlačenje - glavni konstruktor prof. dr Svetislav Zahar (zlatna medalja BIAM 82)
Image
Laka CNC mašina za obradu drveta, plastike, nemetala..., SHP - Mixer i SHP - Separator. Deo proizvoda razvijenih u LOMT-u

Osnove programskih opredeljenja Laboratorije proizilaze iz velikog broja programa istrživanja posvećenih razvoju: 

 • novih proizvoda (mašina, mehanizama, uređaja, reznih alata, pribora, sredstava za hlađenje i podmazivanje ...),
 • novih tehnologija, metoda i postupaka obrade,
 • novih dijagnostičkih metoda i sistema,
 • metoda i postupaka revitalizacije elemenata mašina, mehanizama, uređaja, reznih alata, pribora ....,
 • metoda povećanja efikasnosti poslovanja (produktivnosti, fleksibilnosti i stepena korišcenja kapaciteta)
 • metoda stvaranja proizvoda tržišno uspešnog nivoa kvaliteta,
 • CIM informacionih sistema sa nizom samostalnih i integrisnih podsistema (CAD, CAM, CAQ, CIQ, PPS, TIS ...).

Orijentacija LOMT-a ka fundamentalnim i primenjenim, aplikativnim i razvojnim istraživanjima, u toku višegodišnjeg rada u navedenim naučnim oblastima, obezbedila je i obezbeđuje: 

 • nove proizvode (mašine za provlačenje, uređaji za poslovanje sredstvima za hlađenje i podmazivanje, mašina za obradu cevi kod naoružanja, produkcione glodalice ... u ZASTAVI dd, novi tipovi SHP u FAM - Kruševac, ....),
 • nove tehnologije (oplemenjivanje površinskih slojeva alata i elemenata mašina, izrade provlakača, obrade cevi naoružanja u ZCZ i sl.),
 • uvođenja novih materijala (za izradu kliznih ležišta - Valjaonica bakra Sevojno, izradu zupčanika u ZCZ i sl.),
 • razvoj novih dijagnostičkih metoda (tribometara na MFKg ...),
 • podizanje nivoa produktivnosti, fleksibilnosti i kvaliteta proizvoda i usluga ...

Upravnik laboratorije: Dr Bogdan Nedić, redovni profesor