Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za energetiku i procesnu tehniku

Laboratorija za energetiku i procesnu tehniku

 • PDF

Aktivnosti laboratorije su usmerene na:  

 • istraživanje, razvoj, projektovanje i pružanje pomoći pri uvođenju, u industrijsku proizvodnju, uređaja i postrojenja iz procesne tehnike, industrijske hidraulike i pneumatike, termotehnike i energetike, hidrauličkih i hidromehančkih prenosnika snage,
 • ekspertize, atestiranje i sertifikovanje uređaja i sistema procesne tehnike, industrijske hidraulike i pneumatike, termotehnike i energetike, hidrauličkih i hidromehaničkih prenosnika snage, sa aspekta minimiziranja potrošnje toplotne, električne i drugih vidova energije u njima, uz reviziju urađenih projekata, 
 • razvoj softvera za proračun, baza podataka, ekspertnih sistema, baza znanja i virtuelnih prototipova iz oblasti procesne tehnike, industrijske hidraulike i pneumatike, termotehnike i energetike, hidrauličkih i hidromehaničkih prenosnika snage, 
 • razvoj specijalističkih studija i permanentno obrazovanje. 

U Laboratoriji je razvijen i razvija se veliki broj postrojenja, mašina i uređaja u oblasti procesne tehnike, industrijske hidraulike i pneumatike, termotehnike i energetike, hidrauličkih i hidromehaničkih prenosnika snage, uz korišćenje savremenih svetskih dostignuća i najnovijih tehnika i tehnologija.

ImageImage

3D-virtuelno prototipsko rešenje automatskog menjača i sušare za voće 

Pored savremene računarske učionice i merne opreme koja je sastavni deo više eksperimentalnih stendova za obavljanje naučno-istraživačkog rada i nastave, laboratorija raspolaže sledećom mernom opremom koja se prvenstveno koristi za rad na "terenu" i pružanje usluga različitim industrijskim subjektima: 

 • ultrazvučni merač protoka tečnosti, 
 • trofazni analizator snage, 
 • ultrazvučni merač debljine, 
 • termovizijska infracrvena (IC) kamera, 
 • infracrveni termometri, 
 • digitalni merači nivoa buke, 
 • kombinovani instrument za merenje vlažnosti, temperature i brzine strujanja vazduha, 
 • anemometri sa vrelom žicom za merenje protoka i brzine 
 • razni tipovi manometara, 
 • kontakt - foto tahometar (stroboskop), 
 • merač jačine svetlosti.

ImageImage

Image

Korišćenje IC kamere za dijagnostikovanje termotehničkih instalacija
Merenje protoka vode ultrazvučnim meračem protoka

Upravnik laboratorije: Dr Nebojša Jovičić, redovni profesor