Publikacije

Sun18032018

Poslednje izmene06:32:50 AM GMT

Prikaži # 
1 (2017) Električni i elektronski sistemi na motornim vozilima - Zbirka urađenih zadataka - Dragan Taranović
2 (2017) Nauka o materijalima I - Milorad Jovanović, Vukić Lazić, Dušan Arsić
3 (2017) Model reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća – Milan D. Erić
4 (2017) Dinamika vozila - Zbirka rešenih zadataka - Danijela Miloradović
5 (2016) Mehanika 2 - Dragan Milosavljević, Ljiljana Veljović, Gordana Bogdanović
6 (2016) Nauka o kvalitetu - Slavko Arsovski
7 (2016) Tribološka karakterizacija nanokompozita sa metalnom osnovom - Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Džunić
8 (2016) Osnovi održavanja - Petar Todorović
9 (2016) - Lean koncept u upravljanju proizvodnjom - Ivan Mačužić, Marko Đapan
10 (2015) Mehanički prenosnici – Blaža Stojanović, Mirko Blagojević
11 (2015) Energetsko planiranje u opštinama - metodologije i alati - Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Živković, Davor Končalović, Goran Bošković, Vladimir Vukašinović, Nikola Rakić, Mladen Josijević
12 (2015) Analiza potrošnje energije i mogućnosti za upotrebu lokalnih izvora energije u opštinama - Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Živković, Davor Končalović, Goran Bošković, Vladimir Vukašinović, Nikola Rakić, Mladen Josijević
13 (2015) - Poslovno i inženjersko odlučivanje primenom višekriterijumske analize - Miloš Madić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović
14 (2015) - Obradivost materijala rezanjem abrazivnim vodenim mlazom - Jelena Baralić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović, Predrag Janković
15 (2015) - Praktikum za CAD/CAM - Augmented reality - Saša Ćuković, Goran Devedžić, Frieder Pankratz, Ionuţ Ghionea, Karupppasamy Subburaj
16 (2015) - Industrijski dizajn - Lozica Ivanović, Siniša Kuzmanović, Miroslav Vereš, Milan Rackov, Biljana Marković
17 (2014) - STATISTIČKE METODE ZA UPRAVLJAČKE I INŽENJERSKE PROBLEME, Teorija, Principi, Primena - dr Danijela Tadić, dr Branko Tadić, dr Dragan Milanović
18 (2014) - Pokret za kvalitet u Srbiji - Doprinos Centra za kvalitet u Kragujevcu - Miodrag Lazić
19 (2014) - FESTIVAL KVALITETA 2014: 41. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU, 9. KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA - dr Slavko Arsovski , dr Miodrag Lazić, dr Miladin Stefanović
20 (2014) - 8. International Quality Conference Urednici: dr Slavko Arsovski , dr Miodrag Lazić, dr Miladin Stefanović
.