Thu19092019

Poslednje izmene06:59:53 AM GMT

Izveštaji komisija

U skladu sa članom 15 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisija o oceni doktorskih disertacija i doktorske disertacije, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

Referati o urađenim doktorskim disertacijama i doktorske disertacije nalaze se na uvidu javnosti i u biblioteci Fakulteta, svakog radnog dana od dana objavljivanja obaveštenja o početku uvida javnosti.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Miroslav Lučić - Doktorska disertacija Miroslav Lučić - Doktorska disertacija

Na uvidu javnosti od 29.08. do 28.09.2019. godine

Miroslav Lučić - Izveštaj komisije Miroslav Lučić - Izveštaj komisije

Na uvidu javnosti od 29.08. do 28.09.2019. godine

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Doktorska disertacija kandidata Savete Vukadinović pod naslovom "Razvoj modela ranog upravljanja inženjerskim ljudskim resursima u Lean industrijskim sistemima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Na uvidu javnosti od 02.07. do 01.08.2019. godine

Ivan Milanković Ivan Milanković

Doktorska disertacija kandidata Ivana Milankovića pod naslovom "Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Na uvidu javnosti od 29.05. do 28.06.2019. godine