Preuzimanje dokumenata | Izbor nastavnika i saradnika | Dokumenti

Sat15122018

Poslednje izmene11:15:21 AM GMT

Back Studentski servis Rasporedi Dokumenti Izbor nastavnika i saradnika

Izbor nastavnika i saradnika

Dokumenta u vezi izbora nastavnika i saradnika na Fakultetu inženjerskih nauka

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Tijana Šušteršič - Izveštaj Komisije za izbor u zvanje asistent Tijana Šušteršič - Izveštaj Komisije za izbor u zvanje asistent

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast primenjena informatika u inženjerstvu.

Na uvidu javnosti od 22.11. do 22.12.2018. godine

Slavica Mačužić - Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent Slavica Mačužić - Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast motorna vozila i motori.

Na uvidu javnosti od 22.11. do 22.12.2018. godine

Nadica Stojanović - Izveštaj komisije za reizbor u zvanje asistent Nadica Stojanović - Izveštaj komisije za reizbor u zvanje asistent

Izveštaj komisije za reizbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast motorna vozila i motori.

Na uvidu javnosti od 22.11. do 22.12.2018. godine

Ivan Grujić - Izveštaj komisije za reizbor u zvanje asistent Ivan Grujić - Izveštaj komisije za reizbor u zvanje asistent

Izveštaj komisije za reizbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast motorna vozila i motori.

Na uvidu javnosti od 22.11. do 22.12.2018. godine

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Elektrotehniku i računarstvo Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Elektrotehniku i računarstvo

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  31.10.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Elektrotehnika i računarstvo biće održano dana 26.11.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali D-62 u objektu "D", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  03.10.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Primenjena informatika u inženjerstvu biće održano dana 15.11.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u malom amfiteatru u objektu "A", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  10.10.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Primenjena informatika u inženjerstvu biće održano dana 14.11.2018. godine (sreda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali 206 u objektu "D", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Motorna vozila i motori Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Motorna vozila i motori

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori biće održano dana 31.10.2018. godine (sreda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali B-I-11 u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Sandra Veličković Sandra Veličković

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast mašinske konstrukcije i mehanizacija.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Mladen Josijević Mladen Josijević

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast energetika i procesna tehnika.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Marko Delić Marko Delić

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast proizvodno mašinstvo.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Aleksandar Dišić Aleksandar Dišić

Izveštaj komisije za izbor dr Aleksandra Dišića u zvanje naučni saradnik.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Elektrotehnika i računarstvo Obaveštenje o pristupnom predavanju - Elektrotehnika i računarstvo

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/3002 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 795 od 19.09.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Elektrotehnika i računarstvo biće održano dana 25.10.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 13,15 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u malom amfiteatru u objektu "A", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/2849 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 794 od 12.09.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo biće održano dana 24.10.2018. godine (sreda) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Informacioni inženjering Obaveštenje o pristupnom predavanju - Informacioni inženjering

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/2848 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 794 od 12.09.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Informacioni inženjering biće održano dana 26.10.2018. godine (petak) sa početkom u 16,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Mašinske konstrukcije i mehanizacija Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Mašinske konstrukcije i mehanizacija

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" 12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije i mehanizacija biće održano dana 16.10.2018. godine (utorak) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali C-IV-2 u objektu "C", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Proizvodno mašinstvo Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Proizvodno mašinstvo

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" 12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo biće održano dana 16.10.2018. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u malom amfiteatru u objektu "A", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Energetika i procesna tehnika Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Energetika i procesna tehnika

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Energetika i procesna tehnika biće održano dana 12.10.2018. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Tijana Cvetić - Istraživač saradnik Tijana Cvetić - Istraživač saradnik

Izveštaj Komisije za izbor Tijane Cvetić u zvanje istraživač saradnik.

Na uvidu javnosti od 12.09. do 12.10.2018. godine

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Matematika Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Matematika

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  04.04.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Matematika biće održano dana 13.06.2018. godine (sreda) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Aleksandar Miljković Aleksandar Miljković

Na uvidu javnosti od 08.05. do 07.06.2018. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/825 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 768 od 07.03.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo biće održano dana 25.04.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Nikola Radovanović - Izveštaj Nikola Radovanović - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 10.04. do 10.05.2018. godine

Aleksandra Veljović - Izveštaj komisije Aleksandra Veljović - Izveštaj komisije

Na uvidu javnosti od 10.04. do 10.05.2018. godine

Slavica Mačužić Slavica Mačužić

Na uvidu javnosti od 14.03. do 13.04.2018. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Mašinske konstrukcije i mehanizacija Obaveštenje o pristupnom predavanju - Mašinske konstrukcije i mehanizacija

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/56koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 760 od 17.01.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije i mehanizacija biće održano dana 02.03.2018. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali C-IV-2 u objektu "C", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Vladimir Kočović - Izveštaj Vladimir Kočović - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 17.01. do 16.02.2018. godine

Nikola Palić Nikola Palić

Izveštaj komisije za izbor Nikole Palića u istraživačko zvanje istraživač pripravnik.

Na uvidu javnosti od 29.12.2017. do 28.01.2018. godine.

Dajana Živković Dajana Živković

Izveštaj komisije za izbor Dajane Živković u istraživačko zvanje istraživač pripravnik.

Na uvidu javnosti od 27.12.2017. do 26.01.2018. godine.

Strana 1 od 4

Prijava

.