Preuzimanje dokumenata | Ocena naučne zasnovanosti | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Sun17122017

Poslednje izmene10:38:10 AM GMT

Ocena naučne zasnovanosti

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Dejan Obućinski - Izveštaj Dejan Obućinski - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 26.10.2017. do 10.11.2017. godine.

Petar Mišljen_Izveštaj Petar Mišljen_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Vladimir_Kočović_Izveštaj Vladimir_Kočović_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Gordana Todorović Gordana Todorović

Na uvidu javnosti od 06.06.2017. do 21.06.2017. godine.

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Na uvidu javnosti od 05.05.2017. do 20.05.2017. godine.

Sandra Veličković - Izveštaj Sandra Veličković - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 27.04.2017. do 12.05.2017. godine.

Vukašin Slavković Vukašin Slavković

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Prijava

.