Preuzimanje dokumenata | Radovi na rekonstrukciji el. instalacija | 2018 | Javne nabavke | Dokumenti

Thu21062018

Poslednje izmene10:25:02 AM GMT

Back Studentski servis Rasporedi Dokumenti Javne nabavke 2018 Radovi na rekonstrukciji el. instalacija

Radovi na rekonstrukciji el. instalacija

Predmet javne nabavke br. 6/2018 je nabavka radova – Radovi na rekonstrukciji električnih instalacija i sistema za dojavu požara na objektu „D“ II Faza Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Prijava

.