Прелиминарна ранг листа II продужени рок - ОАС Машинство 2019-2020

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на основне студије Машинства у II продуженом року>>>

Упис ће бити обављен у четвртак, 26. 9. 2019. у 8:00 х у студентској служби.

Потребна документа за упис:

- Два ШВ - 20 обрасца (добијају се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- индекс (добија се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- диплома о стеченом средњем образовању (оригинал),

- сведочанства за све четири године стеченог средњег образовања (оригинали),

- очитана лична карта (или фотокопија),

- три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,

- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3000,00 динара.

Жиро рачун : 840 - 7400760 - 81
Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Сврха: Накнада за упис
Позив на број: 114

- доказ о уплати трошкова за осигурање студената у износу од 400,00 динара (није обавезно).

Жиро рачун : 840 - 7400760 - 81
Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Сврха: Осигурање
Позив на број: 09

Пример попуњене уплатнице за трошкове уписа>>>

Пример попуњене уплатнице за трошкове осигурања>>>

Претрага